Wahlman Consulting åtar sej uppdrag inom följande områden:
Verksamhetsanalys


- Genomlysning och dokumentation av nuvarande verksamhet och därtill kopplat systemstöd.

- Framtagande av systemspecifikationer för upphandling.

- Åtgärdsplan för ökat utnyttjande av befintliga system.

- Utvecklingsspecifikation för befintliga system.
Projektledning


-Implementation av nya system

-Implementation av anpassningar

-Systemintegration

-Utbildning
Webbsidor


Dynamiska webbsidor som enkelt administreras utan programmeringskunskaper
BI-lösningar


Framtagande av rapporter för styrning av verksamheten (Business Intelligence).

Exempel på verktyg:

- QlikView

- Excel

- Crystal Reports