"
Wahlman Consulting

 

Wahlman Consulting


Wahlman Consulting åtar sig uppdrag inom följande områden:

BI-lösningar

Framtagande av rapporter för styrning av verksamheten (Business Intelligence).

Exempel på verktyg:

- QlikView

- Excel

- Crystal Reports

Kvalitetssystem

- Upprättande och dokumentation av processer.

- Implementation av kvalitetssystem

- Stöd vid certifieringsprocess

Projektledning

-Implementation av nya system

-Implementation av anpassningar

-Systemintegration

-Utbildning

Verksamhetsanalys

- Genomlysning och dokumentation av nuvarande verksamhet och därtill kopplat systemstöd.

- Framtagande av systemspecifikationer för upphandling.

- Åtgärdsplan för ökat utnyttjande av befintliga system.

- Utvecklingsspecifikation för befintliga system.

Webbsidor

Dynamiska webbsidor som enkelt administreras utan programmeringskunskaper