Webblösning för skolor


Wahlman Consulting har i samarbete med MTU-Gymnasiet i Linköping utvecklat ett system som stödjer den dagliga verksamheten på skolan.

 

Exempel på funktionalitet:

 

 

I dagsläget pågår utveckling av stöd för åtgärdsplaner samt uppföljning av resultatutveckling enlig det nya betygssystemet.

 

Kontakta oss för mer information.